Bhur dTeanga, bhur bPlean

Your language, your plan

Dingle Bay

Seisiúin Cainte don Lucht Gnó

Ar maith leat feabhas a chur ar do chuid Gaelainne? Tá na seisiúin seo dírithe ar an dteanga a bheadh in úsáid le custaiméirí.

Business Focused Conversational Sessions

Would you like to improve your Irish? These sessions focus on the language used with customers.

Cláraigh anseo / Register here

Tá Plean Teanga á fheidhmniú againn i nDaingean Uí Chúis ó 2022. Tá sé mar sprioc againn cur le líon na gcainteoirí laethúla Gaelainne anseo ar an mbaile. Is linne go léir an Ghaelainn. Úsáid í agus tú timpeall an bhaile.
Ár mBaile. Ár gCultúr. Ár dTeanga.

The Language Plan for Dingle town is being implemented since 2022. Our aim is to increase the number of daily Irish speakers in the town. Irish belongs to all of us. Speak it while your around town.
Our Town. Our Culture. Our Language.